ГИТ Инженеринг

Термообработка на метални детайли в град Габрово

Индукционно нагряване на метали

Индукционното нагряване е метод за безконтактно нагряване на материали за реализация на производствени операции ...

Научи повече
Индукционно нагряване на метали
Термообработка на метали

Термообработката е метод, който цели изменение на свойствата и структурата на металите в желано направление ...

Научи повече
Термообработка на метали