ГИТ Инженеринг
Термообработка на метални детайли в град Габрово

Оборудване за топене на метали

Предлагаме:

  • пещи за топене на метали с вместимост 60 kg до 2500 kg;
  • тиристорни преобразуватели с мощност 50 kW до 1600 kW.

Методът на индукционно топене осигурява значителни предимства пред топенето с вагрянка и електродъгови пещи по отношение на: постигане точен състав на сплавта, намалено изгаряне на метала, висок коефициент на полезно действие, икономия на суровини, горива и енергия, подобряване хигиената на труда и екологията.