ГИТ Инженеринг
Термообработка на метални детайли в град Габрово

Термообработка на метали

Термообработката е метод, който цели изменение на свойствата и структурата на металите в желано направление, чрез нагряване до определени температури, задържане и охлаждане с различни скорости.

 

В ГИТ Инженеринг работят екипи от висококвалифицирани специалисти в областта на термообработката на метали.